Systémové šachty

Jednotlivé prvky systémových šachet jsou vyráběny na základě individuálních požadavků stavebníka. Na vodovodních sítích lze šachty použít jako armaturní, vodoměrné nebo technologické. Na kanalizačních sítích lze šachty použít jako revizní a vstupní pro velkoprůměrové trouby případně jako retenční nádrže. V ostatních stavebních oblastech je možné tyto šachty využít jako technologické např. pro rozvody elektro apod. Otvory na prostupy potrubí a vstupní otvory v zákrytových deskách lze vytvořit v různých rozměrových parametrech, včetně jejich umístění, individuálně dle projektové dokumentace. Šachty je možné osadit nerezovým nebo kompozitním žebříkem. Šachty jsou vyráběné dle normy ČSN 1917 a používaný beton splňuje požadavky ČSN EN 206, pevnostní třída C40/50. K manipulaci jsou v šachtách i deskách osazeny přepravní úchyty s kulovou hlavou.

Podrobné informace naleznete v katalogovém listu.

logo IZM PERFECT logo RŽP-T logo BIRCO logo Fraenkische logo BETONIKA plus
BETONIKA plus - V srdci čech
Kontakt:
tel.: (+420) 315 651 233
obchod@betonikaplus.cz
BETONIKA plus s.r.o.
V Zanikadlech 260
277 06 Lužec nad Vltavou
IČO: 607 771 33
Všechna práva vyhrazena © 2005 - 2018 BETONIKA plus s.r.o